top of page

Profil

Som 19-åring flyttet jeg ut av Norge og bodde utenlands til jeg var 35 år. Jeg har fått oppleve mange ulike kulturer, noe som har gitt meg en trygghet og åpenhet i møte med nye situasjoner. Formell kompetanse er viktig, men det er ofte livserfaringene som former den man er og som er så avgjørende i møte med mennesker. Det viktigste for meg i en jobb er at den er meningsfull og at jeg får jobbe i et fagmiljø preget av entusiasme og kreativitet. De siste seks årene som kommunepsykolog har jeg hatt stadig mindre fokus på behandling til fordel for de strukturene som legger til rette for barns utvikling og helse. Det mest meningsfulle jeg gjør er å bidra til at barn blir hørt og får medvirke på individ- og samfunnsnivå.

Utdanning

Jan 2015 - pågående

Spesialisering i Samfunns- og Allmennpsykologi

Norsk psykologforening (fullføres okt 2021)

Sept 2007 - sept 2010

Practitioner Doctorate in Psychotherapeutic and Counselling Psychology (PsychD) 

The University of Surrey, Guildford, England 

Sept 2002 - sept 2006

Bachelor of Science (honours) in Psychology (First Class) 

The Open University, Edinburgh, Skottland 

Arbeidserfaring

Nov 2014 - d.d.

Kommunepsykolog for barn og unge, Sandefjord kommune 

En svært variert rolle som omfatter tjenesteutvikling, veiledning, prosjektledelse for en rekke piloter og initiativ, kvalitetssikring av tjenester og kompetanseheving. I perioder har jeg også hatt ansvar for saksbehandling, fagutvikling og daglig drift av et lavterkseltilbud for barn og unge. 

Juli 2013 - sept 2014

Klinisk leder, West London Action for Children 

Rollen innebar ansvar for daglig drift og veiledning av et team bestående av psykologer, familieterapeuter, psykoterapeuter og sosionomer. 

Set 2013 - sept 2014

Associate lecturer, Faculty of Arts and Human Sciences, University of Surrey 

Gjesteforeleser på doktorgradsstudiet for klinisk psykologi innenfor fagene utviklingspsykologi, barneterapi og humanistisk psykologi.

Jan 2011 - juli 2013

Klinisk psykolog, West London Action for Children 

En ideell stiftelsen som bisto lavinntektsfamilier i vest-London med psykisk helsetjenester. Tilbudet bestod av individuell og gruppebasert oppfølging til barn, unge og foreldre som strevde med moderate til mer alvorlige psykiske plager. 

Mai 2006 – sept 2007 

Project Worker, Penumbra Respite Care, Edinburgh 

Avlastningshjem for mennesker som med moderate psykisk helseproblemer og deres pårørende.  

Annet

Mars 2020

Aug 2001 - juni 2002

Sept 1999 - 2002

Etablerte prosjektet Children Heard, et non-profit initiativ som fremmer barns perspektiver på samfunnsaktuelle temaer. (www.childrenheard.com)

Deltok på utvekslingsprogrammet Act Now ved Hald Internasjonale Senter med kurs i flerkulturalitet og 8 måneders praksis i Uganda. 

Fullførte et fag tilsvarende 30 studiepoeng i Internasjonal utvikling ved The Open University og et diploma i teologi ved the International Bible Institute of London. 

May Lene Karlsen

Schanches gate 14, 3211 Sandefjord 

E-post: may.lene.karlsen@sandefjord.kommune.no 

Telefon: 98441724 

Født: 07.05.1979 

IMG_8181_edited_edited_edited_edited_edi

Publikasjoner

Chamberlain, L., Karlsen, M., Sinitsky, G., Bennett, S., Plowright-Pepper, L., and Vackova, P. (2021). 'Coronavirus and my life: What children say'. Milton Keynes Children Heard/The Open University.

 

Sinitsky, G. & Karlsen, M.L. (2020) 'Children on the coronavirus'. The Psychologist. https://thepsychologist.bps.org.uk/children-coronavirus

Taylor-Whiteway. S. (Host) and Karlsen, M.L. (Guest). (2020, December 14). 'Children Heard: The views of children and young people during coronavirus'. (S03 E07) [Audio podcast episode]. 

Karlsen, M.L., Coyle, A., and Williams, E. (2013). "They never listen": towards a grounded theory of the role played by trusted adults in the spiritual lives of children.' In Mental Health, Religion and Culture. 17(3), 297-312.

British Psychological Society Annual Conference, Harrogate (april 2013). "Parenting around the world". 2-hours presentation for chartered psychologists.  

 

British Psychological Society Annual Conference, Harrogate (april 2013). "A creative approach to therapeutic assessment with children" 75 min. workshop for chartered psychologists. 

 

Division of Counselling Psychology Annual Conference, Leicester (juni 2012). "Widening our horizons and deepening our understandings: Qualitative research with children and families" 2-hours presentation for counselling psychologists. 

bottom of page