top of page

"Tegningene er ikke målet her, men prosessen - at barna får tenke, uttrykke, dele og bli hørt!"

TEGN MEG ET BILDE 

 

BARNS OPPLEVELSE AV KORONAPANDEMIEN 

 

OM PROSJEKTET

Koronapandemien er en verdenshistorisk begivenhet, og alle har en historie å fortelle om hvordan akkurat de ble berørt på godt og vondt. Dette gjelder ikke minst barna. Det ligger stor verdi i å få uttrykke sin egen, dele og ta del i hverandres historier. Like viktig er det for resten av samfunnet at barna beskriver sin opplevelse på eget språk. Forskning og fagkunnskap er viktig,  men kan ikke erstatte erfaringsbasert kunnskap formidlet av barn selv. Gjennom dette initiativet inviteres barn til å tegne, male eller på andre måter visuelt fremstille sin opplevelse av pandemien. Bildene blir utstilt i et nettbasert galleri tilgjengelig for alle.

 

Se her for mer informasjon. 

 

Eller send oss på

childrenheard@gmail.com

facebook.com/childrenheard

98 44 17 24

IMG_2410.JPG

Fra lærere:

Slik introduserte jeg oppgaven:

  1. Samtale rundt corona (slik beskrevet i oppgaveteksten).

  2. Tenkeskriving (det er helt stille i klasserommet og elevene skal skrive og skrive i feks 3.minutter. Alt som faller dem inn om denne perioden, ikke tenke at det skal leses opp, at det skal være «korrekt» eller ikke.

  3. Tankekart: hva kunne du tenke deg og lage og hva slags utstyr trenger du

  4. Lage bildet.

Lærer i Osloskolen

bottom of page